Naimisiin

AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

 

Ennen avioliittoon vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnassa viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Tätä on sanottu kuulutusten ottamiseksi. Kuulutukset haetaan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Lomakkeen allekirjoittaessaan kihlakumppanit vakuuttavat, ettei heillä ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä sekä ilmoittavat aikaisemmat avioliittonsa. Kahden ihmisen tulee todistaa kihlakumppanien allekirjoitukset oikeiksi, jos esteiden tutkintaa ei ole pyydetty henkilökohtaisesti. Jos toinen kihlakumppaneista ei ole esteiden tutkijan omassa rekisterissä, hankitaan hänestä tarvittavat tiedot.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnanjäsen.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan eli kuulutetaan yleensä jumalanpalveluksessa ja julkaistaan lehdessä, jos vihittävät niin toivovat.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta. Kirkkoherranvirasto neuvoo kuulutukseen ja vihkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja sopii haluttaessa alustavasti kirkon ja papin varaukset.

Kirkollisissa toimituksissa esitettävän musiikin tulee liittyä toimituksen kokonaisuuteen. Kun vihkiminen toimitetaan kirkossa, seurakunnan kanttorit vastaavat tilaisuuden musiikista. Jos vihkiparilla on erityisiä toivomuksia, näistä tulee sopia kanttorin kanssa.

Vihkimiseen liittyvistä asioista ja vihkikaavoista saa tietoa myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nettisivulta.

Klikkaa tästä