Syntymä ja kaste

Kastejuhlan valmistelut kannattaa aloittaa miettimällä sopiva ajankohta kastetilaisuudelle. Kun ajankohta on selvillä, otetaan yhteyttä seurakuntaan (kirkkoherranvirastoon) ja tiedustellaan pappia kasteen toimittajaksi. Yhteyden voi myös ottaa suoraan toivomaansa pappiin.

Kaste voidaan toimittaa kirkossa, Kirkkotuvassa, seurakuntatalolla, kotona tai missä vanhemmat ja pappi sen sopivatkin toimitettavaksi. Tilojen käyttö on seurakunnan jäsenille maksutonta paitsi pöytäliinat. Pöydät ja tuolit palautetaan samaan järjestykseen kuin ne olivat ennen tilan käyttöönottoa.  Ennen toimitusta kastava pappi tapaa lapsen vanhemmat tai toisen vanhemmista joko seurakunnan tiloissa tai kotona.

Tapaamisen tarkoituksena on molemminpuolinen tutustuminen, keskustelu kasteen merkityksestä ja kastejuhlan yksityiskohdista sopiminen. Kotona tapahtuvassa tapaamisessa ei tarvita mitään suuria järjestelyjä.

Vanhemmat saavat kotiin lapsen rekisteröinti-ilmoituksen, joka on väestörekisterikeskuksen esitäytetty lomake. Siihen merkitään lapsen etunimet, sukunimi sekä kummien koko nimet sosiaaliturvatunnuksineen ja kirjoillaoloseurakunnat. Lomake palautetaan kastavalle papille toimituskeskustelun tai kasteen yhteydessä.

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä, joka peitetään valkealla liinalla, pöydälle asetetaan kastemalja, kastemaljan viereen pieni liina lapsen pään kuivaamista varten, Raamattu, kukkia ja kynttilä. Ne muistuttavat kasteeseen sisältyvistä Jumalan lupauksista, hänen jatkuvasta luomistyöstään sekä Kristuksen valosta, joka johtaa meitä elämämme matkalla. Tästä valosta kertoo myös seurakunnan lahjana kastekynttilä.

Kastejuhlaan lapsi puetaan valkoiseen kastemekkoon, joka kuvastaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksisaamista. Kastejuhlassa lasta voi pitää sylissä kummi, jompikumpi vanhemmista, joku sukulaisista tai kastava pappi. Kasteessa lapsesta tulee seurakunnan ja samalla kirkon jäsen.

Uskontokunnan määräytymisestä säädetään uskonnonvapauslaissa. Lapsen uskontokunta määräytyy äidin mukaan, elleivät vanhemmat muuta sovi.

Ainakin toisen vanhemmista tulee olla kirkon jäsen, jotta lapsi voidaan kastaa. Lisäksi lapsella tulee olla kaksi konfirmoitua evankelisluterilaista uskoa tunnustavaa kirkon jäsentä kummeina. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev. lut. kirkon toimittaman lapsikasteen. Vaikka kaste voidaankin toimittaa ilman kummien läsnäoloa, on toivottavaa, että he ovat mukana kummilapsensa juhlassa. Läsnä kastetoimituksessa tulee siis olla vähintään kaksi kummia tai kaksi todistajaa.

Kasteen jälkeisenä sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen puolestaan rukoillaan. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.

Lisätietoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivulta