Tietosuoja Ruskon seurakunnassa

 

Sovellamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä.

Sen tavoitteena on:

  • Turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja
  • Lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä
  • Ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehtiykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin.

Ruskon seurakunta toimii rekisterinpitäjänä toimintamme ja asiaskaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tallennamme henkilöstä tarpeellistia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin.

Tietosuojaselosteessa kuvataan jokaisen yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita, sekä käyttötarkoitusta.

Työssämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Vanhatie 7, viraston aukioloaikoina.

 

Ruskon seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

 

Tietosuoja seurakunnissa - pääset tutustumaan täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä