Hallinto ja päätöksenteko

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakunnan jäsenet: Ylin päätösvalta on kirkkovaltuustolla, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Äänioikeus vaaleissa on jokaisella 16-vuotiaalla seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaalit pidettiin viimeksi vuonna 2018 ja meneillään oleva luottamuskausi päättyy vuoden 2022 päättyessä.


Kirkkovaltuusto luo seurakunnan talouden ja toiminnan päälinjat: se päättää vuosittain seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se päättää myös veroprosentista, suurimmista rakennushankkeista ja perustettavista viroista.

  
Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus nostaa haluamansa asia kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat valmistelee kirkkoneuvosto.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

 

Kirkkoneuvosto

Joka toinen vuosi kirkkovaltuusto nimeää jäsenet kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja omaisuuden hoitoa sekä valitsee useimmat seurakunnan työntekijät.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaavat kirkkoherra sekä talouspäällikkö.

 

Tukiryhmät

Ruskon seurakunnassa toimii useita ryhmiä: investointi- ja korjaustyöryhmä sekä taloustyöryhmä sekä lähetystyön ja lähetysmarketin tukiryhmä, tiedoituksen tukiryhmä, raamattu- ja rukoustyön tukiryhmä, jumalanpalvelus ja musiikkityön tukiryhmä, diakoniatyön tukiryhmä ja lapsi- ja perhetyön tukiryhmät Ruskolla ja Vahdolla. Niiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa vastuualueisiinsa kuuluvien työalojen toimintaa.  Ryhmiin kuuluu sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä.
Vastuuryhmät ja niiden jäsenet löydät täältä.
 

Kappelineuvosto ja tiimit

Kappeliseurakunnan alueella toimii kappelineuvosto, joka koordinoi alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Lisäksi kappeliseurakunnassa toimivat eri tehtäväalueiden tiimit. Kappelineuvoston ja tiimien jäsenet löytyvät kappeliseurakunnan sivuilta.

Talous

Seurakunnan tulot koostuvat pääasiassa verotuloista. Rusko kirkollisveroprosentti on 1,50.

Taloudesta vastaa talouspäällikkö ja talouteen liittyvät asiat hoidetaan taloustoimistossa.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020  Ruskon srk TA 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä  HHR TA 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä  Inv lista 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Seurakuntalaisen aloiteoikeus: Seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa. Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle. Lisätietoja: kirkkoherra Pasi Salminen.