Lähetys 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt. 28:18-20).

Kasteen yhteydessä luettu kastekäsky kehottaa meitä ottamaan osaa Kristuksen lähetykseen maailmassa. Kristillisen kirkon tehtävä on jatkaa Pyhän Hengen voimassa Kristuksen missiota, eli lähetystä.  Meidät jokainen on siihen tehtävään kutsuttu, ja tapoja sen toteukseen on monia. 

Jumalan missio näkyy siinä, kun sinut on kastettu, kun olet käynyt rippikoulun ja sinut on konfirmoitu, ja kun sinut on kutsuttu toimimaan kummina. 

Lähetys on siis koko kirkon, seurakuntien ja seurakuntalaisten vastuulla myös käytännössä. Yhteinen todistus -  lähetyksen peruslinjauksessa mission toteutuksesta puhutaan näin: "Lähetys alkaa kotoa ja kotiovelta." 

Lähetys on: 

  • lähimmäisen rakastamista
  • evankeliumin viemistä eteenpäin
  • rukoilemista
  • auttamista