Kirkkohallituksen virastokollegion päätökset

 

Pöytäkirjanote 07.10.2021 § 529 Ruskon seurakunnan rakennuspaikan myynti

Nähtävillä 15.10. - 29.10.2021