Sukututkimus


Sukututkimuksen tilauslomake
 

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. sen jälkeen lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona tai kirjeenä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Tieteellisen tutkimuksen hinta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteesen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tulee tutkimuksen tekijän toimittaa henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste Ruskon seurakunnan sähköpostiin virasto.rusko@evl.fi tai postitse osoitteeseen Ruskon kirkkoherranvirasto, Vanhatie 7, 21290 RUSKO.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy lomakemalli ja täyttöohjeet rekisteriselosteen laatimista varten. Sukututkimuskyselyihin vastaamme numerosta 044 7203 700. Todistusten toimitusaika vaihtelee.

Ruskon seurakunnan vanhoja kirkonkirjoja