Virkatodistus ja sukuselvitykset

Tilaa virkatodistus sähköisesti täältä

Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Sukuselvitystä tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö- ja perhesuhdetietoja pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Virkatodistusta tarvitaan pääsääntöisesti perunkirjoitusta varten, ja yleensä sukuselvitys laaditaan vainajasta. Sukuselvityksellä tulee kattaa vainajan elämä aukottomasti 15 ikävuodesta lähtien aina kuolemaan saakka.  Tällaisesta virkatodistuksesta tulee ilmetä se aika, jolloin hän on ollut kyseisen seurakunnan jäsen sekä hänen perhesuhteensa ja rintaperillisensä kyseisen aikajakson tietojen mukaisesti. Jos joku lapsista on kuollut, todistukseen tulee merkintä hänen mahdollisista lapsistaan. Jos ketään rintaperillistä ei ole, perunkirjoitusta varten tarvitaan tiedot vainajan vanhemmista – jos he ovat kuolleet, vainajan mahdollisista sisaruksista.

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdessä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyään 15 vuotta.

Virkatodistus ja lasku toimitetaan postitse tilaajan osoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava maistraatista.

 

Virkatodistus (ns. elää-todistus)

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton.
 

Elää-todistuksen voi saada käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastolla. Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot sekä todistuksen käyttötarkoitus. Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettavan virkatodistuksen saa henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä pääsääntöisesti heti.

Huom. Sukututkimus tilataan eri lomakkeella. Katso lisätietoa tästä.

 

Virkatodistus sukuselvitystä varten tiedot kerätään eri lähteistä ja kirjoitetaan niistä kooste manuaalisesti tietokoneella. Sukuselvityksen toimitusaika vaihtelee viikosta kahteen viikkoon.

Virkatodistuksen hinta on joko 9,00 € tai 30,00 €, riippuen siitä kauanko todistuksen tietojen keräämiseen kuluu aikaa. Jos virkatodistus halutaan postitse, tulee lisäksi laskutus- ja toimitusmaksu 5,50 €. Paikan päällä maksu vain käteisellä!

Asiakastiedote virkatodistusten ja sukuselvitysten maksuista 1.5.2017 alkaen.

Ruskon seurakunnan kirkonkirjoja