Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Ruskon seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma – ke klo 9.00–12.00 31.8.2022 asti ja 1.9.2022 alkaen maanantaisin klo 9.00–16.00 ja muina arkipäivinä klo 9.00–12.00 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

Ruskon seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Vanhatie 7, 21290 RUSKO.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Rusko 27.7.2022

Ruskon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Heikki Palmunen

 

 

 

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Ruskon seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Vanhatie 7, 21290 Rusko.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022

16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Vanhatie 7, 21290 Rusko.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Rusko 27.07.2022

Ruskon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Heikki Palmunen