Uutislistaukseen

Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen

Ruskon seurakunta hakee kanttorin vuorotteluvapaan sijaista 1.9.2023 - 27.2.2024.

Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista. Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista: Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Tai henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Toivomme hakemuksia kirkkomusiikkiin ja/tai lapsityöhon suuntautuneilta AMK musiikkipedagogeilta tai sijaiskanttoreilta. Muodollinen pätevyys ei tarpeellinen. 

Lisätietoja antavat kanttori Hanna Likitalo-Goesch 040 5565 586 ja kirkkoherra Pasi Salminen 044 533 5376.

Vapaamuotoiset hakemukset pasi.salminen@evl.fi  16.6.2023 klo 16.00 mennessä.

Pasi Salminen
Pasi Salminen
kirkkoherra
Vanhatie 7
21290 RUSKO

23.5.2023 14.59